Υγεία και Ασφάλεια στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ασφαλής Εκτέλεση Εργασιών

Posted on August 19, 2016 by in Announcements with no comments

 

Δήμος Πέλλας

 

Η DEKRA Akademie , στο πλαίσιο της οργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωσης του Προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2015.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 ωρών κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες 50 εργαζομένων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι ήταν εργάτες καθαριότητας, υπάλληλοι τεχνικών ειδικοτήτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι) και τέλος, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Βασιζόμενοι στην έννοια της Δια Βίου Μάθησης, απαραίτητη είναι η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται.

Ο κύριος θεματικός άξονας της εκπαίδευσης ήταν η ασφαλής εκτέλεση εργασιών των υπαλλήλων καθαριότητας και του τεχνικού προσωπικού.

Τα πεδία του εκπαιδευτικού πρόγραμμα αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

 • Τεχνικές για την ευαισθητοποίηση στην ασφάλεια
 • Καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας και πρόληψης
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους

 • Διασφάλιση της ατομικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών
 • Ενημέρωση για τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελούν
 • Αναβάθμιση του ρόλου τους ως εργαζομένων του Δήμου
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών
 • Σύσφιξη σχέσεων συνεργασίας με τους συναδέλφους
 • Καθιέρωση ομαδικού πνεύματος
 • Αύξηση απόδοσης και βαθμού ικανοποίησης

Τα οφέλη για το Δήμο

 • Μείωση ατυχημάτων στο χώρο εργασίας (τραυματισμοί και θανατηφόρα)
 • Μείωση κόστους αποζημιώσεων και αποκαταστάσεων λόγω ατυχημάτων
 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών καθαριότητας προς τους Δημότες
 • Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω αύξησης της παραγωγικότητας
 • Ενσωμάτωση διεθνούς γνώσης και πρακτικών στη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας
 • Ενίσχυση της εικόνας του Δήμου ως πρωτοπόρου
 • Ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ του Δήμου

 

Large group of construction worker stacking hands. Isolated on white