Υπηρεσίες προς οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπηρεσίες προς οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε Δήμους και Περιφέρειες:

  • Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης προσωπικού από εξειδικευμένους και έμπειρους εισηγητές σε θέματα Διοικητικά, Οικονομικά, Project Management, Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Νοοτροπίας, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Microsoft Office και άλλα ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού Περισσότερα εδώ
  • Ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την υπαγωγή τους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
  • Παρακολούθηση έργων παρέχοντας τεχνική και επιστημονική υποστήριξη