Δωρεάν Εκπαίδευση με την αξιοποίηση του ΛΑΕΚ

Αξιοποιήστε τους πόρους ΛΑΕΚ και εκπαιδευτείτε δωρεάν!

 
Στόχος σας είναι η συνεχής βελτίωση και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας.
Αυτό προϋποθέτει διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και απαιτεί βαθιά γνώση, έμπειρους εκπαιδευτές και οργανωμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η DEKRA Akademie ΕΠΕ, σας παρέχει όλα τα παραπάνω και αξιοποιώντας τους πόρους ΛΑΕΚ για την επιδότηση της εκπαίδευσης του προσωπικού σας, μπορείτε και εσείς να τα αποκτήσετε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Τι είναι η επιδότηση ΛΑΕΚ 0.24;

Κάθε επιχείρηση Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα έχει τη δυνατότητα να επιδοτηθεί με σκοπό να εκπαιδεύσει το προσωπικό της. Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24%, που αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ. Το κόστος για την κατάρτιση του προσωπικού ενός οργανισμού μπορεί μέσω του ΛΑΕΚ να επιστραφεί στον οργανισμό μέχρι και 100%. Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση είναι οι εκπαιδευόμενοι να ασφαλίζονται απο την επιχείρηση στο ΙΚΑ.

Πώς συμμετέχω στο ΛΑΕΚ;

Τα προγράμματα εκπαίδευσης που επιθυμεί να διεξάγει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός Ιδιωτικού ή Δημoσίου Τομέα καταχωρούνται λεπτομερώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΛΑΕΚ. Η καταχώρηση του προγράμματος απαιτείται να πραγματοποιηθεί έως και 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η διαδικασία καταχώρισης του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από την DEKRA Akademie ΕΠΕ χωρίς επιπλέον κόστος.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη DEKRA Akademie χωρίς επιπλέον κόστος.

Financial accounting


Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης;

Η διαδικασία υπολογισμού του ποσού της επιδότησης είναι απλή. Για τον υπολογισμό του ποσού του τρέχοντος έτους πολλαπλασιάζεται η συνολική ακαθάριστη μισθοδοσία της επιχείρησης με το 0.24%. Το ποσό της επιδότησης είναι το 70% του διαθέσιμου πόρου. Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης το προηγούμενο έτος, είναι δυνατή η χρήση του ποσού του προηγούμενου έτους συμπληρωματικά. Για παράδειγμα μια επιχείρηση που δεν εξάντλησε το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ του έτους 2016, μπορεί να μεταφέρει και να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό έως το 2017.

Θέλω να μάθω περισσότερα

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ως προς την υλοποίηση και αποπληρωμή περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του ΛΑΕΚ για το 2017.

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέσχετε σε κάποια εκπαίδευση μέσω ΛΑΕΚ, μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε το ακόλουθο αρχείο στη διεύθυνση:

athens.akademie@dekra.com

Στοιχεία Επιχείρησης με κωδικό ΛΑΕΚ