Κοινοτικά Προγράμματα

Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης

Η DEKRA Akademie ΕΠΕ παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τη συμμετοχή των πελατών της σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα Χρηματοδότησης.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ανοικτών προσκλήσεων, αναλαμβάνουμε την εκτίμηση και τη διαμόρφωση εταιρικών σχημάτων, αν αυτά απαιτούνται, σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προς χρηματοδότηση.

Επιμέρους εργασίες:

  • Προετοιμασία των φορέων μέσω της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα
  • Σχεδιασμός πρότασης, κατάρτισης φακέλου πρότασης
  • Διαπραγμάτευση και επικοινωνία με τις Εθνικές και Κοινοτικές Διαχειριστικές Αρχές και Κοινές Γενικές Γραμματείες
  • Συντονισμός και υλοποίηση έργου
  • Οικονομική διαχείριση και κατάρτιση περιοδικών φακέλων προόδου, ενδιάμεσων και τελικών αναφορών
  • Κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας και προώθησης έργου