ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

H DEKRA Akademie στοχεύοντας στην ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα, καλεί έμπειρους επαγγελματίες εκπαιδευτές να ενταχθούν στο δυναμικό της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητες Προυποθέσεις Εκπαιδευτή:

  • Ελάχιστη 10ετή εργασιακή εμπειρία στο θεματικό πεδίο του αντικειμένου διδασκαλίας
  • Ελάχιστη 5ετή εκπαιδευτική εμπειρία
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Δυνατότητα προετοιμασίας εκσυγχρονισμένου και επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού
  • Άριστες εκπαιδευτικές δεξιότητες με χρήση διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας

Παρακαλoύμε για την συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης, καθώς και για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στην ακόλουθη διεύθυνση:

athens.akademie@dekra.com

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ