Διττή Εκπαίδευση Τουρισμού

Πιλοτική Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων

 

Πιλοτική Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
Πρόγραμμα Διττής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Κατάρτισης
Εκπαιδευτικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης σε Τουριστικά Επαγγέλματα

Από τον Νοέμβριο του 2013, η DEKRA Akademie GmbH με έδρα τη Στουτγάρδη, σε συνεργασία με το ROBINSON Club GmbH και το Πανεπιστήμιο Οσναμπρούγκ και με συνεργαζόμενους εταίρους το Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο και τον ΟΑΕΔ, υλοποιεί ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε τουριστικά Επαγγέλματα και συγκεκριμένα στα επαγγέλματα των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, των Υπεύθυνων Εστιατορίου και Επισιτισμού, και των Μαγείρων. Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν νέα στοιχεία ενδοεπιχειρησιακής μάθησης και κατάρτισης, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την προοπτική απασχόλησης των νέων στη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά του τουρισμού, βασισμένα στο γερμανικό σύστημα της διττής επαγγελματικής κατάρτισης.

Βασικοί στόχοι μεταξύ άλλων είναι:

 • Η μείωση της ανεργίας των νέων με τη βοήθεια μιας βελτιωμένης κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει βελτιωμένες δεξιότητες
 • Η αύξηση του ενδιαφέροντος και της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες εταίρους
 • Η προώθηση του εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης με νέες μορφές συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων
 • Η ενίσχυση της κινητικότητας ως συνεισφορά στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
 • Η συστηματική συμμετοχή της οικονομίας και των κοινωνικών εταίρων ως βασική προϋπόθεση μιας ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες του σήμερα.

Η τριετής επαγγελματική κατάρτιση έχει ως επίκεντρο το γνωστό διττό σύστημα, το οποίο έχει καθιερωθεί επί αιώνες στις γερμανόφωνες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Κάθε χρόνο οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα επί πέντε μήνες και απασχολούνται ως μαθητευόμενοι για την πρακτική εκπαίδευση επί επτά μήνες σε μια επιχείρηση κατάρτισης. Επιπλέον, προσφέρονται σύντομα συμπληρωματικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ενδιαφερόμενους που διαθέτουν ήδη προηγούμενες βασικές γνώσεις.

Μετά την επιτυχημένη εξέταση, o ΟΑΕΔ εκδίδει πτυχίο Μαθητείας ΕΠΑΣ, ενώ το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο εκδίδει τίτλο σπουδών σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, το οποίο ανταποκρίνεται στο Επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ο ελληνικός τίτλος σπουδών συντάσσεται με βάση τον ελληνικό εκπαιδευτικό νόμο και για το λόγο αυτό είναι πλήρως αναγνωρισμένος.

Η Σχολή λειτουργεί πιλοτικά στις εγκαταστάσεις της σχολής Καλαμακίου του ΟΑΕΔ στην Αθήνα καθώς και στους χώρους της σχολής του Ηρακλείου Κρήτης.

Σε σύνολο, το Πρόγραμμα επεκτάθηκε από 3 τμήματα στην ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 σε 7 τμήματα στην ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, 3 τμήματα δευτεροετών και 4 τμήματα πρωτοετών σπουδαστών.

Η DEKRA Akademie ΕΠΕ συμμετέχει στο έργο ως υπεργολάβος αναλαμβάνοντας την επιχειρησιακή διαχείριση του προγράμματος στην Ελλάδα, απασχολώντας τους ωρομίσθιους καθηγητές ειδικότητας και αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης του έργου, που περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Ανάπτυξη και εξέλιξη των οδηγών σπουδών
 • Λειτουργία της επαγγελματικής σχολής στον τομέα του τουρισμού
 • Επαγγελματική και προσωπική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων
 • Πρόσληψη και απασχόληση διδακτικού προσωπικού
 • Συμμετοχή στη διασφάλιση των εξετάσεων
 • Εξέλιξη της κατάρτισης που σχετίζεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • Επικοινωνία με αντίστοιχες τοπικές αρμόδιες αρχές

ΣΚΟΠΟΣ Εκσυγχρονισμός του θεσμού της μαθητείας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: Ξενοδοχοϋπάλληλοι, Μάγειροι, Ειδικοί επισιτισμού
ΕΤΑΙΡΟΙ: TUI-Robinson Club, Παν. Οσναμπρούκ, ΟΑΕΔ, Ελληνογερμανικό Βιομηχ. & Εμπορικό Επιμελητήριο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Παιδείας της Γερμανίας
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ: 175 νέοι και νέες
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 χρόνια
2 σχολές: Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης
Φοίτηση δωρεάν
Περισσότερα από 40 συνεργαζόμενα ξενοδοχεία 4 & 5 αστέρων

Πιλοτική Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων

Περισσότερα στο website του MENDI

 

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Dual 2+1

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την DEKRA Akademie, πρόκειται να υλοποιήσουν το Πιλοτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Dual 2+1.

Στόχοι Προγράμματος

 • Σύνδεση της Μαθητείας με το θεσμό της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων των σχολών με σκοπό την υιοθέτηση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Ενδυνάμωση των προσόντων των εκπαιδευομένων.
 • Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης παραμονής των καταρτιζόμενων στις επιχειρήσεις.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους των ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης και η διάρκειά του ορίζεται στους 9 μήνες:

 • 3 μήνες θεωρητική/εργαστηριακή κατάρτιση
 • Έως 6 μήνες πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Διττή επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Το Σάββατο 3 Ιουνίου εκπρόσωποι της DEKRA Akademie, του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και του ΟΑΕΔ βρέθηκαν στην πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη Διττή Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Σε χαλαρό κλίμα παρουσιάστηκαν στους περαστικούς τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα που έχουν ήδη αποφέρει στους εκπαιδευόμενους νέους.
Τα αποτελέσματα της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάφεραν να μεταφερθούν στο κοινό άμεσα από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και από μέντορες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν στην εκδήλωση.

dav

dav

dav

dav

dav