Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Με σκοπό τη διεξαγωγή εταιρικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, η DEKRA Akademie ΕΠΕ καλύπτει όλα τα στάδια οργάνωσης της εταιρικής εκδήλωσης που επιθυμείτε, από την αρχική ιδέα μέχρι το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση. Προσφέρεται η δυνατότητα οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, συνελεύσεων, εταιρικών παρουσιάσεων, σεμιναρίων και πληθώρα συναφών εκδηλώσεων. Στοχεύοντας πάντα σε άριστα αποτελέσματα, παρέχονται προσωποποιημένες λύσεις με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Ενδεικτικά οι επιμέρους υπηρεσίες δύνανται να είναι οι ακόλουθες:

  • Συντονισμός διοργάνωσης
  • Επιλογή και διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής
  • Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη: πριν, κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης.
  • Διαχείριση Χορηγιών
  • Σχεδιασμός επιμέλεια και εκτύπωση όλων των συνεδριακών εντύπων
  • Επικοινωνία και προβολή της εκδήλωσης
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Διακόσμηση χώρου διεξαγωγής

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις