ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Posted on October 19, 2016 by in Uncategorized with no comments

Βασιζόμενοι στην έννοια της δια βίου μάθησης, απαραίτητη είναι η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται.
Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που προτείνονται παρακάτω υλοποιούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό της DEKRA Akademie, με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν ως βασικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων
 
 
1. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
2. Δημιουργία και Διαχείριση Γεωργικών-Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
3. Μικρή βιοτεχνία μεταποίησης, Οικοτεχνική Μονάδα και Αγρόκτημα
4. Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων
5. Ανάπτυξη Αγροτουριστικών Υπηρεσιών
 

1. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, νέοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να κατανοήσουν την σημασία, τις παραμέτρους, και τις βασικές λειτουργίες του marketing, για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ, κατάρτιση σχεδίου μάρκετινγκ, και branding.
 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Κανάλια διανομής αγροτικών προϊόντων, εξαγωγές, B2B μάρκετινγκ
 • Στρατηγικό μάρκετινγκ- δυνατότητες επιχείρησης, ανάγκες αγοράς, η συμπεριφορά του καταναλωτή.
 • Marketing plan
 • Τμηματοποίηση της αγοράς, διαχωρισμός αγορών στόχου
Διάρκεια:

Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 35 ώρες
 
 

2. Δημιουργία και Διαχείριση Γεωργικών-Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες, νέοι επιχειρηματίες στον κλάδο της γεωργικής- κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, που στοχεύουν στην κατάρτιση μιας ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης της αγροτικής τους εκμετάλλευσης (που έχει ήδη δημιουργηθεί, ή προγραμματίζεται να δημιουργηθεί).
 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Αγροτικά προγράμματα επιδοτήσεων και κτηνοτροφίας
 • Εξωστρέφεια επιχειρήσεων
 • ονδρεμπόριο, συμβολαιακή γεωργία, λαϊκές αγορές, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαγωγές
Διάρκεια:

Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 35 ώρες.
 
 

3. Μικρή βιοτεχνία μεταποίησης, Οικοτεχνική Μονάδα και Αγρόκτημα

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες, νέοι επιχειρηματίες στον κλάδο της γεωργικής- κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, που επιθυμούν να ιδρύσουν οικοτεχνική μονάδα μεταποίησης τροφίμων και γλυκών, ή σε άτομα που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους αγροτουριστική δομή.
 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Σχεδιασμός επενδυτικών προτάσεων για την ίδρυση και τη λειτουργία αγροτουριστικής δομής, ή οικοτεχνίας
 • Δομή, στήσιμο και λειτουργία μιας δομής
 • Αγροτική επιχειρηματικότητα
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών
Διάρκεια:

Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 35 ώρες.
 
 

4. Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες, νέους επιχειρηματίες στον κλάδο της γεωργικής- κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, αλλά και στην εξαγωγή τους. Απευθύνεται ακόμα σε στελέχη επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα όπως και σε μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, ΟΤΑ.
 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Αγροτική οικονομία και Διοίκηση
 • Πωλήσεις και marketing
 • Καλές πρακτικές, και επιτυχημένα παραδείγματα
 • Νομικά ζητήματα, ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασιών
 • Προετοιμασία της επιχείρησης
Διάρκεια:

Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 35 ώρες.
 
 

5. Ανάπτυξη Αγροτουριστικών Υπηρεσιών

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων εξοχικών τουριστικών μονάδων, αγρότες, ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητικών δραστηριοτήτων στην φύση.
 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Εναλλακτικός και βιωματικός τουρισμός
 • Ανάπτυξη πακέτων τουριστικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές
 • Μάρκετινγκ Αγροτουριστικών Υπηρεσιών
 • Καλές πρακτικές, και επιτυχημένα παραδείγματα
Διάρκεια:

Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 45 ώρες.

Share: