Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκπαιδευτών Νοσηλευτικής

Posted on October 11, 2017 by in Ανακοινώσεις with no comments

Η DEKRA Akademie ΕΠΕ, θυγατρική γερμανικού ομίλου υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ζητά να προσλάβει στην Θεσσαλονίκη 2-4 πτυχιούχους νοσηλευτικής ΤΕΙ ή ΑΕΙ για μερική ή πλήρη απασχόληση ως εκπαιδευτές.
 
Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας και η επικοινωνιακή ικανότητα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό με τηλέφωνο επικοινωνίας στην διεύθυνση: nikolaos.malliaros@dekra.com
 
Η εταιρεία θα απαντήσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Share:

Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας Jungheinrich στο Project Management από τη DEKRA Akademie

Posted on March 30, 2017 by in Ανακοινώσεις with no comments

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση Project Management του προσωπικού της εταιρίας Jungheinrich από τη DEKRA Akademie.

Η αγορά εργασίας αναπτύσσεται και αλλάζει διαρκώς, δημιουργώντας όλο και περισσότερες απαιτήσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνεχής ανανέωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων, αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης στον ιδιωτικό τομέα.

Η DEKRA Akademie ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων της εταιρίας Jungheinrich με θέμα «Project Management Hard and Soft Skills – MS Project – Προετοιμασία για την Πιστοποίηση IPMA-D».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες 8 διευθυντικών στελεχών της εταιρίας Jungheinrich.

Τα πεδία του εκπαιδευτικού προγράμματος αφορούσαν μεταξύ άλλων:

 • Διαδικασία διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, υλικοί, οικονομικοί πόροι
 • Δημιουργία αποδοτικής ομάδας έργου: ρόλοι και αρμοδιότητες
 • Τεκμηρίωση έργου και έντυπα διαχείρισης
 • Εκπαίδευση MS Project
 • Η πιστοποίηση IPMA και προετοιμασία για τις εξετάσεις

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους:

 • Εκμάθηση μεθοδολογίας οργάνωσης και υλοποίησης έργου
 • Συσχέτιση αρχικού σχεδιασμού και πρακτικής υλοποίησης
 • Αναγνώριση και κάλυψη των απαιτούµενων λειτουργικών ρόλων
 • Δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης

Τα οφέλη για την επιχείρηση:

 • Βέλτιστος σχεδιασμός διαχείρισης ανθρώπινων και υλικών πόρων
 • Ποιοτικός, οικονομικός και ρεαλιστικός σχεδιασμός ενεργειών
 • Μείωση χρόνου και βελτίωση ποιότητας στη διαχείριση έργων
 • Ελαχιστοποίηση επιπτώσεων κινδύνων

jungheinrich_2

Share:

Πιλοτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Dual 2+1

Posted on February 10, 2017 by in Ανακοινώσεις with no comments

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την DEKRA Akademie, πρόκειται να υλοποιήσουν το Πιλοτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Dual 2+1.
 
Στόχοι Προγράμματος

 • Σύνδεση της Μαθητείας με το θεσμό της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων των σχολών με σκοπό την υιοθέτηση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Ενδυνάμωση των προσόντων των εκπαιδευομένων.
 • Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης παραμονής των καταρτιζόμενων στις επιχειρήσεις.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους των ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης και η διάρκειά του ορίζεται στους 9 μήνες:

 • 3 μήνες θεωρητική/εργαστηριακή κατάρτιση
 • Έως 6 μήνες πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Share:

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εργαζομένων του Ο.Λ.Θ. σε Αγγλική Λιμενική Ορολογία και σχετική ορολογία ΙΜΟ

Posted on December 20, 2016 by in Ανακοινώσεις with no comments

Η DEKRA Akademie σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ‘Εξάντας’, ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στην Αγγλική Λιμενική Ορολογία και σχετική ορολογία ΙΜΟ κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2016.

Βασισμένο στην λογική της Δια Βίου Μάθησης το πρόγραμμα εντάχθηκε στην πολιτική του Ο.Λ.Θ. για συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται. Οι εργαζόμενοι που παρακολούθησαν το πρόγραμμα εργάζονται σε θέσεις διαχείρισης φορτίων.
Η βασική χρήση της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας, μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια της εργασίας τους κρίνεται σαν ένα σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας τους.

Σκοποί του προγράμματος ήταν οι εξής:

 • Ανανέωση των γνώσεων Αγγλικής γλώσσας των εργαζομένων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της δυνατότητας προφορικής επικοινωνίας τους με αλλοδαπούς ναυτικούς.
 • Κατανόηση εννοιών και εξοικείωση με ναυτιλιακούς και λιμενικούς όρους της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξοικείωση με όρους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σχετικούς με την μεταφορά και διαχείριση φορτίων.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 60 συνολικά ωρών κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες 75 εργαζομένων σε τέσσερα τμήματα.

σεμ 27

Share:

Υγεία και Ασφάλεια στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ασφαλής Εκτέλεση Εργασιών

Posted on August 19, 2016 by in Ανακοινώσεις with no comments

 

Δήμος Πέλλας

 

Η DEKRA Akademie , στο πλαίσιο της οργάνωσης προγραμμάτων επιμόρφωσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωσης του Προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Πέλλας στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2015.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 ωρών κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες 50 εργαζομένων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι ήταν εργάτες καθαριότητας, υπάλληλοι τεχνικών ειδικοτήτων (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι) και τέλος, υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Βασιζόμενοι στην έννοια της Δια Βίου Μάθησης, απαραίτητη είναι η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται.

Ο κύριος θεματικός άξονας της εκπαίδευσης ήταν η ασφαλής εκτέλεση εργασιών των υπαλλήλων καθαριότητας και του τεχνικού προσωπικού.

Τα πεδία του εκπαιδευτικού πρόγραμμα αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

 • Τεχνικές για την ευαισθητοποίηση στην ασφάλεια
 • Καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας και πρόληψης
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους

 • Διασφάλιση της ατομικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών
 • Ενημέρωση για τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελούν
 • Αναβάθμιση του ρόλου τους ως εργαζομένων του Δήμου
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών
 • Σύσφιξη σχέσεων συνεργασίας με τους συναδέλφους
 • Καθιέρωση ομαδικού πνεύματος
 • Αύξηση απόδοσης και βαθμού ικανοποίησης

Τα οφέλη για το Δήμο

 • Μείωση ατυχημάτων στο χώρο εργασίας (τραυματισμοί και θανατηφόρα)
 • Μείωση κόστους αποζημιώσεων και αποκαταστάσεων λόγω ατυχημάτων
 • Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών καθαριότητας προς τους Δημότες
 • Μείωση κόστους λειτουργίας λόγω αύξησης της παραγωγικότητας
 • Ενσωμάτωση διεθνούς γνώσης και πρακτικών στη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας
 • Ενίσχυση της εικόνας του Δήμου ως πρωτοπόρου
 • Ενίσχυση του κοινωνικού προφίλ του Δήμου

 

Large group of construction worker stacking hands. Isolated on white

Share:

Ο όμιλος DEKRA για πρώτη φορά στις Top-50 γερμανικές εταιρείες

Posted on June 24, 2015 by in Ανακοινώσεις with no comments

 

Best German Brands 2015 Dekra

Ο Όμιλος DEKRA, με αξία εμπορικής επωνυμίας 198 εκατ. Ευρώ, κατέλαβε φέτος για πρώτη φορά την 47η θέση στην κατάταξη των 50 κορυφαίων εταιριών στη Γερμανία, Best German Brands 2015 της Interbrand.

Με την τοποθέτησή της ως ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης και ελέγχου, η DEKRA διατηρεί την εμπορική της επωνυμία στο δρόμο της διεθνοποίησης και της ανάπτυξης: συνεπής, σοβαρή, αξιόπιστη και προοδευτική, με συνεχή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών.

Η DEKRA είναι ένας από τους παγκόσμιους βασικούς παρόχους υπηρεσιών επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες σε πάνω από 50 χώρες. Η εταιρεία χωρίζεται σε τρεις επιχειρηματικές μονάδες: Αυτοκινητοβιομηχανία, Βιομηχανία και Ανθρώπινο Δυναμικό και παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε τομείς όπως έλεγχοι οχημάτων, πραγματογνωμοσύνες, διαχείριση απαιτήσεων, συμβουλευτική, δοκιμές προϊόντων, πιστοποίηση, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων.

Η DEKRA επεκτείνεται αυτή την περίοδο, μεταξύ άλλων, μέσω εξαγορών, ώστε να επικεντρωθεί στον κλάδο της Συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Οι προσπάθειες αυτές ενισχύουν την αξιοπιστία, την αμεροληψία και την επαγγελματική φήμη της DEKRA και ταιριάζουν απόλυτα στις εσωτερικές αξίες της επώνυμης μάρκας και στους τομείς λειτουργίας του ομίλου.

Ο όμιλος έχει παρουσία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συνεπή, σοβαρό λόγο που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η Interbrand, ηγέτιδα εταιρία συμβούλων στον κόσμο, δημοσίευσε για δεύτερη φορά την κατάταξη των 50 κορυφαίων εμπορικών επωνυμιών της Γερμανίας, Best German Brands 2015. Η μελέτη παρέχει αποκαλυπτικές γνώσεις σχετικά με την ετήσια ανάπτυξη των ισχυρότερων εταιριών με χώρα προέλευσης τη Γερμανία, στις συγκεκριμένες τάσεις της αγοράς και στην ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας γενικότερα.

Περισσότερες πληροφορίες για την θέση της DEKRA στο top-50
και εδώ

Share:
Page 1 of 212