Ενημερωτική Ημερίδα «Πρόγραμμα MENDI: Παρουσίαση και Καλές Πρακτικές»

Posted on March 24, 2017 by in Events with no comments

Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εκδήλωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος διττής εκπαίδευσης στον κλάδο του τουρισμού Mentoring Dual International (MENDI).


Περισσοτερα