Eκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας»

Posted on Ιούλιος 30, 2020 by in Ανακοινώσεις with no comments

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα για Φροντιστές – Επιμελητές με τίτλο «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας»

στο πλαίσιο του έργου: Empowering Third Country Nationals in Athens- A Path to Integration,

χρηματοδοτούμενου από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International Orthodox Christian Charities» (IOCC)

MKO apostoli

Δύο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για φροντιστές και επιμελητές ηλικιωμένων ατόμων θα υλοποιήσει η DEKRA Akademie ΕΠΕ σε συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν κατά τους μήνες Ιούλιο- Νοέμβριο 2019 έχουν τίτλο «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» και υλοποιούνται στο πλαίσιο του  έργου: Empowering Third Country Nationals in Athens- A Path to Integration, χρηματοδοτούμενο από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό «International Orthodox Christian Charities» (IOCC).

Τα σεμινάρια θα είναι δωρεάν και έχουν διάρκεια 100 ωρών θεωρία και 80 ωρών πρακτική η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων και ιδρύματα- προσφέροντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να λάβουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες ως φροντιστές ηλικιωμένων και ανοικών ασθενών.

Τα θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα οργανωθούν σε χώρο της  «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στην Αθήνα.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν μετανάστες/πρόσφυγες νόμιμα διαμένοντες αλλά και Έλληνες, και δεν απαιτούνται κάποια ιδιαίτερα προσόντα πέρα της καλής κατανόησης των Ελληνικών, που θα είναι και η γλώσσα διδασκαλίας, καθώς και η σωματική και ψυχολογική ικανότητα που απαιτεί ο ρόλος αυτός.

Μετά το τέλος των μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να εκτιμούν τη κατάσταση υγείας των ατόμων
 • Να σχεδιάζουν και να διεκπεραιώνουν νοσηλευτικές παρεμβάσεις
 • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της φροντίδας
 • Να διακρίνουν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ευκαιρίες Προαγωγής και Αγωγής Υγείας
 • Να χρησιμοποιούν τους πόρους τους οποίους διαθέτει η κοινότητα με στόχο την προαγωγή, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας των μελών της.

 

Στη θεματολογία, συμπεριλαμβάνονται ενότητες όπως:

 • Πρακτικά προβλήματα στην καθημερινή φροντίδα: εφαρμογή ρουτίνας δραστηριοτήτων, άρνηση φροντίδας από πλευράς του ασθενούς-το δικαίωμα της άρνησης στη θεραπεία, οικονομική επιβάρυνση φροντιστών, συναισθηματική και σωματική επιβάρυνση φροντιστών (τρόποι αντιμετώπισης).
 • Πρώτες Βοήθειες: Ασφαλής προσέγγιση ασθενούς, πνιγμονή από ξένο σώμα, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, λιποθυμία, έλεγχος αιμορραγίας, υπογλυκαιμία, θωρακικό άλγος, πυρετικοί σπασμοί.
 • Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Ο ασθενής της γηριατρικής:

Α. Έννοια

Β. Πολύ-νοσηρότητα

Ειδικά γηριατρικά συμπτώματα

 • Ψυχικές Διαταραχές Ηλικιωμένων
 • Νοσηλευτική διεργασία
 • Ψυχολογία / επικοινωνία στη γηριατρική

Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα πραγματοποιηθούν δύο εκπαιδευτικοί κύκλοι εκπαίδευσης μεντόρων πρακτικής για τους επικεφαλής των δομών φροντίδας που θα υποδεχτούν τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Το σεμινάριο στοχεύει στην μεταφορά και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση εκπαιδευόμενων και νέο-εισερχόμενων σε οργανισμούς με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και την ποιοτική εκπαίδευση – κατάρτισή τους. Τα οφέλη για τους οργανισμούς είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των πρακτικά ασκούμενων παρέχοντας την μέγιστη απόδοσή τους καθώς και η δημιουργία καταρτισμένου προσωπικού σύμφωνα με τα πρότυπα του φορέα.

• Η εκμάθηση των βασικών πυλώνων της σύγχρονης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

• Ο ρόλος της δέσμευσης των ανθρώπων στο τελικό αποτέλεσμα και τρόποι για να το πετύχει μια δομή.

• Η εκμάθηση της άρτιας διαδικασίας προσλήψεων και οι τρόποι να φέρει κανείς ταλαντούχους ανθρώπους

• Η ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης και ο τρόπος που μπορεί κάποιος να την παρέχει σε δομές τρίτης ηλικίας

• Η μέτρηση της απόδοσης των ανθρώπων και η σημασία της ηθικής και υλικής τους ανταμοιβής.

Το σεμινάριο «Εκπαίδευσης Μεντόρων Πρακτικής» στοχεύει στην μεταφορά και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση εκπαιδευόμενων και νέο-εισερχόμενων σε οργανισμούς με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και την ποιοτική εκπαίδευση – κατάρτισή τους, βασισμένο στη μεθοδολογία της διττής εκπαίδευσης.

 

 

Πιστοποίηση

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώνουν επιτυχώς την εκπαίδευση, θα λάβουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος, από την DEKRA Akademie ΕΠΕ που διοργανώνει την εκπαίδευση.

Το σήμα DEKRA seal χρησιμοποιείται σε όλες τις βεβαιώσεις παρακολούθησης και υπηρεσίες που εκτελεί η DEKRA Akademie ΕΠΕ, και πιστοποιεί την εξαιρετική ποιότητα των υπηρεσιών. Είναι ένα πιστοποιητικό «μια ποιοτική υπόσχεση» προς τους πελάτες που αλληλεπιδρά με το όνομα DEKRA και αντικατοπτρίζει το ανώτατο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει ο όμιλος.

 

Για την υλοποίηση των σεμιναρίων η DEKRA δημιούργησε νέο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συμμετεχόντων και του οργανισμού, σε συνεργασία με άρτια καταρτισμένους και έμπειρους εισηγητές.