Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA

Posted on Οκτώβριος 30, 2015 by in Σεμινάρια with no comments

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics ELA προσφέρει πρόγραμμα Πιστοποίησης που στοχεύει σε ένα αναγνωρισμένο και εναρμονισμένο επίπεδο προσόντων των στελεχών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 
Η projectyou με τη συνεργασία της DEKRA Akademie ξεκινά το Δεκέμβριο 2016 τον Γ’ κύκλο εκπαίδευσης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις που θα γίνουν τον Ιανουάριο 2017.
 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ξεκινήσει στις 10 Δεκεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιανουαρίου 2016.
 

Φορέας Πιστοποίησης

Tιs Εξετάσεις και τη Πιστοποίηση για την Ελλάδα έχει αναλάβει το Ελληνικό Ινστιτούτο Logistics Management (ILME) που από το 2015 είναι επίσημα το Ελληνικό Κέντρο Πιστοποίησης ΕLA. H πιστοποίηση αναγνωρίζεται από 30 χώρες που είναι μέλη του ΕLA. 7000 Logisticians έχουν πιστοποιηθεί κατά ELA από το 2000
 

Φορέας Εκπαίδευσης

Η projectyou πιστοποιήθηκε ως Φορέας Εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics Professionals ELA για να εκπαιδεύει και προετοιμάζει τους υποψηφίους για την Πιστοποίηση. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή εταιρεία DEKRA Akademie η οποία εξειδικεύεται στην εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελμάτων με έμφαση στα logistics.
 

Τι προσφέρει η Πιστοποίηση
 • Ένα κοινό πρότυπο για ολοκληρωμένη και τυποποιημένη προσέγγιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβάνοντας προμηθευτές και πελάτες
 • Κοινή γλώσσα συνεννόησης των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ανεξάρτητη και Διεθνή αναγνώριση
 • Ευρύτητα προσέγγισης επιπλέον των κλασσικών θεμάτων, όπως παγκοσμιοποίηση, management, IT, cross-department relationships, κλπ

 

Τα Οφέλη

 

Για ΣΤΕΛΕΧΗ:
 • πιστοποιείτε την επαγγελματική σας επάρκεια
 • αποκτάτε κοινή γλώσσα επικοινωνίας με την παγκόσμια αγορά των Logistics
 • ενισχύετε το Βιογραφικό σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές

 

Για ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
 • Tο προσωπικό σας αποκτά κοινή γνώση και γλώσσα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • τυποποιείτε τον τρόπο λειτουργίας των Logistics σας, ανεξάρτητα από το εκάστοτε απασχολούμενο προσωπικό
 • αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και καλύτερες πιθανότητες συνεργασιών με πελάτες και συνεργάτες από Ευρώπη και Ελλάδα
 • ενδυναμώνετε και ενεργοποιείτε το προσωπικό σας για αυξημένη απόδοση

 

Σε ποιούς Απευθύνεται

Προσφέρονται 3 επίπεδα πιστοποίησης ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις :

 • ΕJLog : Operational / Junior level
 • ESlog : Μanagerial / Senior level
 • EMLog: Strategic / Master level.

 

Απευθύνεται σε:
 • Supply chain Mgrs, Logistics Mgrs, Transportation Mgrs, Performance Mgrs, Procurement Mgrs
 • Στελέχη Αποθήκης, Δρομολόγησης, Supply and Demand Mgrs, fleet Mgrs, Buyers
 • Στελέχη cross-functional departments
 • IT Logistics software developers
 • Consultants
 • Απόφοιτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Στελέχη Ιδιωτικού Τομέα, Δημοσίου και Αυτοδιοίκησης
 •  

  Ποιοί είναι οι εκπαιδευτές

  Η εκπαίδευση και προετοιμασία των υποψηφίων θα αναληφθεί από :

 • καταξιωμένα διευθυντικά Στελέχη εταιρειών με εμπειρία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Καθηγητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Mέντορες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης

 

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Basic Principles
 • Management skills
 • Process management
 • Project management
 • Demand, Production, Distribution
 • Warehousing
 • Sourcing
 • Customer service

 

Ποιά η διαρκεια της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση-προετοιμασία διαρκεί 30 – 60 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο του ενδιαφερόμενου. Οι ώρες αυτές θα κατανέμονται σε αίθουσα, e-learning και homework. Ειδική οργάνωση της εκπαίδευσης θα γίνει για να διευκολυνθούν στελέχη με βαρύ πρόγραμμα που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Share: