Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές Ημερίδες/Διημερίδες

Posted on Σεπτέμβριος 8, 2016 by in Υπηρεσίες with no comments

Η εταιρεία DEKRA Akademie ΕΠΕ αναλαμβάνει την διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών Ημερίδων.

Οι ημερίδες αυτές σκοπό έχουν να δικτυώσουν αγρότες, στελέχη συνεταιρισμών, τοπικές αρχές με ειδικούς με σκοπό τη διάχυση καλών πρακτικών, των απαιτήσεων της αγοράς, επιτυχημένων επιχειρηματικών δράσεων κλπ. Βασικό χαρακτηριστικό των ημερίδων είναι η μεταφορά γνώσης, καλών πρακτικών, η επιμόρφωση και η δικτύωση.

H δομή των ημερίδων περιλαμβάνει καταρχήν παρουσιάσεις και συζητήσεις με εξειδικευμένους γεωπόνους και συμβούλους ανά θεματική, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για την παραγωγή και τη διανομή εγχειριδίου με καταγραφή των συνοπτικών και των απαραίτητων πληροφοριών για την καλλιέργεια και την παραγωγή των προϊόντων, και χρηστικούς οδηγούς για την προώθηση των προϊόντων.

Οι θεματικές των ημερίδων που μπορούν να αναπτυχθούν καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:

Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες των ημερίδων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Εξαγωγές αγροτικών & τυροκομικών προϊόντων
• Τοπική Προώθηση Προϊόντων, μέθοδοι και ανάπτυξη
• Παραγωγική ανασυγκρότηση και δυνατότητες χρηματοδότησης στον αγροτικό τομέα
• Ευκαιρίες Καινοτομίας στον Τομέα των Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Εισηγητές

Εισηγητές στις εκδηλώσεις αυτές κατά κανόνα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, επιτυχημένοι επιχειρηματίες του χώρου, σημαντικοί αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Βεβαίωση παρακολούθησης

Μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης από την DEKRA Akademie.

Share: