Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εργαζομένων του Ο.Λ.Θ. σε Αγγλική Λιμενική Ορολογία και σχετική ορολογία ΙΜΟ

Posted on Δεκέμβριος 20, 2016 by in Ανακοινώσεις with no comments

Η DEKRA Akademie σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Λιμενικής Κατάρτισης ‘Εξάντας’, ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στην Αγγλική Λιμενική Ορολογία και σχετική ορολογία ΙΜΟ κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2016.

Βασισμένο στην λογική της Δια Βίου Μάθησης το πρόγραμμα εντάχθηκε στην πολιτική του Ο.Λ.Θ. για συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται. Οι εργαζόμενοι που παρακολούθησαν το πρόγραμμα εργάζονται σε θέσεις διαχείρισης φορτίων.
Η βασική χρήση της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας, μέσα στα συγκεκριμένα πλαίσια της εργασίας τους κρίνεται σαν ένα σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας τους.

Σκοποί του προγράμματος ήταν οι εξής:

  • Ανανέωση των γνώσεων Αγγλικής γλώσσας των εργαζομένων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της δυνατότητας προφορικής επικοινωνίας τους με αλλοδαπούς ναυτικούς.
  • Κατανόηση εννοιών και εξοικείωση με ναυτιλιακούς και λιμενικούς όρους της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εξοικείωση με όρους του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) σχετικούς με την μεταφορά και διαχείριση φορτίων.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 60 συνολικά ωρών κάλυψε τις εκπαιδευτικές ανάγκες 75 εργαζομένων σε τέσσερα τμήματα.

σεμ 27

Share: