ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Posted on September 28, 2016 by in Seminars with no comments

Βασιζόμενοι στην έννοια της δια βίου μάθησης, απαραίτητη είναι η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.Η ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης, η οποία βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και παρέχεται απο τη DEKRA Akademie.
Στόχος του παρακάτω σεμιναρίου είναι η βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σε ένα δημοσιο φορέα, η οποία συντελεί στο στην άριστη συνεργασία ανάμεσα σε δήμο και δημότη.
 

Σε ποιους απευθύνεται:

To πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους με αρμοδιότητες την εξυπηρέτηση του πολίτη, επιχειρήσεων, που συμμετέχουν σε τμήματα οργάνωσης, υποστήριξης και επικοινωνίας με τον δημότη.
 

Θεματολογία:
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα των πολιτών και των δημοσίων υπαλλήλων, εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
 • Εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Αξιολόγηση της εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Οδηγός καλής συμπεριφοράς
 • Αρχές αποτελεσματικής επικοινωνίας

 

Οφέλη για τους εργαζόμενους
 • Ενημέρωση για τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελούν
 • Ενσωμάτωση νέων διεθνών τεχνικών στην εργασία τους
 • Σύσφιξη σχέσεων με τους δημότες
 • Αναβάθμιση του ρόλου τους ως εργαζομένων στην επιχείρηση
 • Αύξηση της αποδοτικότητας τους
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών

 

Οφέλη για τον δήμο
 • Ενσωμάτωση διεθνούς γνώσης και πρακτικών στη λειτουργία του δήμου
 • Ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου του δήμου, ως εργοδότη που ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
 • Δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στο δήμο και στους πολίτες

 

Διάρκεια σεμιναρίου:

Η μέγιστη προτεινόμενη διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

Share: