Συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Posted on Ιούνιος 8, 2015 by in Ανακοινώσεις with no comments

 

Ουσιαστικά με την συμφωνία αυτή ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον αγροδιατροφικό και αγροτουριστικό τομέα με την τεχνογνωσία της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, σε συνδυασμό με αυτή που διαθέτει το ευρύ δίκτυο ειδικών της DEKRA.

 

Συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

(Από αριστερά) O Κοσμήτορας του Perrotis College, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Dekra Akademie κος Dietmar Metzger και η Διευθύντρια της εταιρείας κα Δήμητρα Ρουσβανίδου

Η DEKRA Akademie ΕΠΕ, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου DEKRA, εστιάζει τις επιχειρηματικές της δράσεις στην επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, εκπληρώνοντας την αποστολή της εταιρείας, για ασφάλεια σε κάθε επαγγελματικό πεδίο.

Η γεωργία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν σημαντικό τομέα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Με σεβασμό προς την ασφάλεια των εργαζομένων στο τομέα αυτό, τα προϊόντα αλλά και το περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους και με την προοπτική δημιουργίας νέων καινοτόμων προϊόντων προς διασφάλιση θέσεων εργασίας, η Dekra Akademie ΕΠΕ υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή της Θεσσαλονίκης.

 

Συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

(αριστερά) ο Κοσμήτορας του Perrotis College, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, ενώ από τη Dekra Akademie ΕΠΕ ο Γενικός Διευθυντής κος Dietmar Metzger

Από την πλευρά της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής το σύμφωνο υπέγραψε ο Κοσμήτορας του Perrotis College, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, ενώ από τη Dekra Akademie ΕΠΕ ο Γενικός Διευθυντής κος Dietmar Metzger και η Διευθύντρια της εταιρείας κα Δήμητρα Ρουσβανίδου.

 

Συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Δείτε περισσότερα

Share: