Η συμμετοχή της DEKRA Akademie στο 7ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη

Posted on Ιούνιος 11, 2015 by in Μη κατηγοριοποιημένο with no comments

Στο 7ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάτυξη το οποίο έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη 10 και 11 Οκτωβρίου 2014, η Διευθύντρια της DEKRA Akademie πραγματοποίησε ομιλία αναφορικά με  τα πρωτοπόρα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης με γνώμονα τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

7ο πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη

Share: