Η DEKRA Αναπτύσσει Ταξιδιωτικό Πρότυπο για τη Διασφάλιση της Πρόληψης Μετάδοσης του COVID-19

Posted on Αύγουστος 13, 2020 by in Ανακοινώσεις with no comments

Εν όψει της πανδημίας COVID-19, η DEKRA παρουσιάζει πρότυπο ασφαλείας για τουρισμό και ταξίδια χαμηλού κινδύνου.  Οι ειδικοί της DEKRA έχουν αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης “Trusted Facility Standard Hygiene Measures” ώστε να αξιολογείται η συμμόρφωση με τα αναγνωρισμένα πρωτόκολλα πανδημίας σε ξενοδοχία, κάμπινγκ και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

DEKRA work safety

Το πρότυπο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μέτρων υγιεινής και αποφυγής μετάδοσης του COVID-19. Τα κριτήρια ακολουθούν τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο έλεγχος αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει παραπάνω από 100 κριτήρια με διαφορετική στάθμιση που πρέπει να τηρούνται ξεχωριστά στους τομείς φιλοξενίας, εστίασης, μεταφοράς προσώπων και υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως η καθαριότητα και η συντήρηση υποδομών.

Ο σκοπός του ελέγχου ασφαλείας είναι ο μετριασμός του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών και οι επισκέπτες τους, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης τους. Η διαδικασία ξεκινά από μία σύντομη συνέντευξη βασισμένη στα κριτήρια αξιολόγησης, ακολουθούμενη από επιτόπιο έλεγχο και, στη συνέχεια, τακτικούς ελέγχους από καταρτισμένους ελεγκτές της DEKRA. Ήδη, δύο κορυφαίοι διαχειριστές κάμπινγκ της Γαλλίας έχουν εφαρμόσει πιλοτικά το πρότυπο Trusted Facility.

«H DEKRA προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο τον κόσμο για να ζει με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού. Για να το επιτύχουμε, συνδυάζουμε την εμπειρία μας στον ελέγχο και την αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης, την τεχνογνωσία στις δοκιμές προϊόντων και στην υγεία & ασφάλεια στο χώρο εργασίας », δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DEKRA Stefan Kölbl. «Ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της εποχές που διανύουμε, είναι η ασφάλεια εκατομμυρίων παραθεριστών, τους οποίους θέλουμε να προστατεύσουμε με ένα πρότυπο που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, το DEKRA διεξάγει επίσης συζητήσεις με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και υποστηρίζει τις αντίστοιχες πολιτικές προσπάθειες. «