Πρόγραμμα CLIMATE SCHOOL Be.At

Posted on Ιούλιος 30, 2020 by in Ανακοινώσεις with no comments

                                                         

Η DEKRA Akademie ΕΠΕ σε συνεργασία με τον εταίρο υλοποίησης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης», παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του προγράμματος “Open Societies And Schools In Climate Protection And Energy Transition (CLIMATE SCHOOL Be.At)” – σε ελληνική απόδοση «Κοινωνίες Και Σχολεία Ανοιχτά Στην Κλιματική Προστασία Και Την Ενεργειακή Διαχείριση»

Το πρόγραμμα CLIMATE SCHOOL Be.At υλοποιείται με επικεφαλής τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Άνεμος Ανανέωσης», την Γερμανική πρωτοβουλία πολιτών «Respect for Greece» (Σεβασμός για την Ελλάδα» και το Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα  (Independent  Institute for Environmental Issues-UFU). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κι επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative), η οποία αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMUB). Υλοποιείται με την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας απέναντι στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλη ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, προκειμένου να ορθολογικοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας στα σχολικά κτήρια και να μειωθεί συνολικά το οικολογικό τους αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην:

  • ενίσχυση των γενικότερων προσπαθειών ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών και συμμετοχή τους στην προστασία του κλίματος και στην μείωση της σπατάλης ενέργειας,
  • μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της κατανάλωσης ρεύματος) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%)
  • γενικότερη προσπάθεια μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 28 μηνών (2017- 2019) και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κατανάλωση ενέργειας στις σχολικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων (ΔΑ).

Η εταιρία μας, παρείχε υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, στον συντονιστή του έργου, τον Δήμο Αθηναίων και στους εταίρους του, προκειμένου να δημιουργηθούν οι 3μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου, συντονίζοντας παράλληλα την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το σύνολο του έργου.