Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Ασφαλείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας της DEKRA Akademie ΕΠΕ, καθώς και των προσωπικών πληροφοριών που τηρούνται στην DEKRA Akademie ΕΠΕ. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την DEKRA Akademie ΕΠΕ. Ειδικότερα, περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιούς σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2472/1997), του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/46 ΕΚ και των συναφών εφαρμοστέων διατάξεων.

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία. Μπορεί να τις συλλέγουμε από ένα εύρος πηγών και μπορεί να σχετίζονται με οποιοδήποτε από τις υπηρεσίες μας που αιτείστε, συνεργασίες που τηρείτε ή τηρούσατε στο παρελθόν. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, π.χ. όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή τoυς εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας μας, μας καλείτε ή επισκέπτεστε τα γραφεία μας ή μας ρωτάτε για οποιοδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Η προσωποποίηση βάσει των αναγκών και των προτιμήσεων μας (profiling) προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούμε από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κάποιες πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από εσάς, π.χ. όταν παρέχετε τα στοιχεία σας για την εγγραφή σας στο κατάλογο εισηγητών ή όταν παρέχετε τα στοιχεία σας για την πρόσληψη σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν:

 

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά όπως για παράδειγμα:

 • προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, προηγούμενα ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
 • στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
 • πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητά σας, π.χ. φωτογραφία ταυτότητας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμός Εθνικής Ασφάλισης, Εθνικό Δελτίο ταυτότητας και εθνικότητα,
 • έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες, οι οποίες εκφράζονται όταν συμμετέχετε σε έρευνα αγοράς,
 • άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή διαφορετικά.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς. (κατηγορίες ενδεικτικά αναφερόμενες κι όχι περιοριστικά)

 • στοιχεία των έως τώρα εκπαιδευμένων και στοιχεία εκπαιδευόμενων στο μέλλον από οποιοδήποτε φορέα κατάρτισης, σε οποιοδήποτε σχολείο/χώρο πραγματοποιείται η εκπαίδευση, από οποιαδήποτε χώρα κι αν προέρχονται οι εκπαιδευόμενοι και με βάση το εκάστοτε τρέχον πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • στοιχεία των έως τώρα εκπαιδευτών που συμμετείχαν στα ήδη πραγματοποιιηθέντα προγράμματα εκπαίδευσης καθώς και στοιχεία των εκπαιδευτών που θα συμμετάσχουν στα μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης
 • πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έγγραφα των πελατών,
 • πληροφορίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και πωλήσεων, π.χ. λεπτομέρειες των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τις προτιμήσεις σας,
 • cookies και παρόμοιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίζουμε, να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο το οποίο σας παρέχουμε – η πολιτική μας για τα cookies περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies
 • αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

 

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας

Τις πληροφορίες σας αυτές θα τις χρησιμοποιούμε μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας είτε όταν έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών.

 

Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

 • είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα έννομα συμφέροντα μας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας,
 • είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς
 • θεωρούμε ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον
 • είναι απαραίτητο να στοιχειοθετήσουμε, ασκήσουμε ή υποστηρίξουμε τα έννομα συμφέροντά μας, ή

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας περιλαμβάνουν:

 • να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας,
 • διασφάλιση ασφάλειας κι επιχειρησιακή συνέχεια,
 • διαχείριση κινδύνου,
 • εφαρμογή βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • αναλύσεις δεδομένων για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις συνθήκες και τις προτιμήσεις σας, ώστε να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε την βέλτιστη υπηρεσία και να σας παρέχουμε μία εξατομικευμένη υπηρεσία,
 • να προστατεύουμε τα έννομα δικαιώματα και να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας,
 • σκοπούς ανάπτυξης και σχεδιασμού υπηρεσιών

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, μπορείτε να βρείτε στο κατωτέρω Παράρτημα.

 

Συμμόρφωση με τους νόμους και υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας συμμόρφωσης, για να συμμορφωνόμαστε με άλλους νόμους και κανονισμούς και για να τις μοιραζόμαστε με κανονιστικές και άλλες αρχές, στις οποίες υπόκεινται οι εταιρείες του Ομίλου DEKRA. Θα πράττουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο με βάση ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωνόμαστε με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή είναι προς όφελος των έννομων συμφερόντων μας και εκείνων των άλλων.

 

Εμπορική προώθηση (μάρκετινγκ) και έρευνα αγοράς

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες της DEKRA Akademie ΕΠΕ. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή ασφαλών μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας.

Αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε εμπορικές προωθήσεις (μάρκετινγκ), μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ). Ακόμα και αν μας ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε πλέον μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες αν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για έρευνα αγοράς και για να αναγνωρίσουμε τις τάσεις. Εταιρίες έρευνας αγοράς που ενεργούν για λογαριασμό μας μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων επικοινωνίας για να σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε στην έρευνα. Δε θα σας προσκαλέσουμε να λάβετε μέρος στην έρευνα χρησιμοποιώντας μία μέθοδο επικοινωνίας την οποία μας έχετε ζητήσει να μην χρησιμοποιούμε. Οποιεσδήποτε απαντήσεις παρέχετε ενώ συμμετέχετε στην έρευνα αγοράς θα μας αναφέρονται ανώνυμα, εκτός κι αν μας παρέχετε την άδεια να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας.

 

Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους, όπως με συγγενείς εταιρίες της DEKRA Akademie ΕΠΕ σε διεθνές επίπεδο (όμιλος εταιριών DEKRA) καθώς και με εταιρίες που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (ενδεικτικά τεχνικές, λογιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες), όπου αυτό είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όταν εμείς ή εκείνοι:

 • χρειάζεται να το πράξουμε/πράξουν για να σας προσφέρουμε/προσφέρουν υπηρεσίες που έχετε ζητήσει
 • έχουμε/έχουν δημόσιο ή έννομο καθήκον να το πράξουμε/πράξουν
 • χρειάζεται σε σχέση με την υποβολή αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης, δικαστική προσφυγή ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων,
 • έχουμε/έχουν έννομο επιχειρηματικό λόγο για να το πράξουμε/πράξουν π.χ. για να διευκολύνουμε/ουν άλλη εταιρεία να σας παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει-
 • έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχετε συμφωνήσει.

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας γι’ αυτούς τους σκοπούς με άλλους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • άλλες εταιρείες του ομίλου της DEKRA και οποιουσδήποτε υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ή σε άλλες εταιρείες του ομίλου της DEKRA (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των υπεργολάβων, των διευθυντών και των υπαλλήλων τους),
 • οποιαδήποτε πρόσωπα ή εταιρείες όπου απαιτείται, σε σχέση δυνάμει της σύμβασής μας μαζί σας,
 • όργανα επιβολής του νόμου, δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης διαφορών, εποπτικοί και ρυθμιστικοί φορείς μας, ελεγκτές μας και κάθε μέρος το οποίο έχει διορισθεί ή το οποίο έχει ζητηθεί, από τους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας,
 • άλλα μέρη εμπλεκόμενα σε διενέξεις, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητούμενων συναλλαγών,

 

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας

Αποθηκεύουμε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική μας περί της τήρησης δεδομένων. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα βασικά εργασιακά σας δεδομένα για ένα ελάχιστο διάστημα πέντε ετών από τη λήξη της σχέσης μας μαζί σας. Αυτό μας διευκολύνει να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα όπου χρειάζεται για τους νόμιμους σκοπούς μας, όπως έκδοση φορολογικών καταστάσεων και έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφορών ή επιφυλάξεων, οι οποίες τυχόν ανακύψουν.

Υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για να συμμορφωνόμαστε με τις κανονιστικές ή νόμιμες απαιτήσεις ή όπου τυχόν τις χρειαζόμαστε για τους νόμιμους σκοπούς μας, π.χ. για να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, κλπ.

Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα.

 

Διασυνοριακή διαβίβαση των πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Όταν το πράττουμε αυτό, θα διασφαλίζουμε ότι υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη. Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, να εκπληρώσουμε μια έννομη υποχρέωση, να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και/ή για τα έννομα συμφέροντα μας. Σε ορισμένες χώρες ο νόμος μπορεί να μας υποχρεώνει να μοιραζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες, π.χ. με τις φορολογικές αρχές. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας μόνο με πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα επ’ αυτών.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

 • το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουμε σχετικά με εσάς και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, το οποίο μπορείτε να πράξετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας . Ενδέχεται να εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας εάν έχουμε άλλον νόμιμο λόγο να το πράξουμε τούτο,
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε παράσχει, σε ηλεκτρονική μορφή και/ή να ζητήσετε να τις διαβιβάζουμε σε τρίτο μέρος,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε, επικαιροποιήσουμε ή τροποποιήσουμε τις πληροφορίες σας εάν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς
 • σε ορισμένες περιπτώσεις το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες σας. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να διατηρούμε τις πληροφορίες σας, εάν δικαιούμαστε ή απαιτείται να τις διατηρήσουμε (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών που επιβάλλεται από το νόμο ή δημόσιο συμφέρον),
 • το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις, και να ζητήσετε να περιορίσουμε, την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τις πληροφορίες σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Και πάλι, μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες διατυπώνετε αντιρρήσεις ή ζητάτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας αλλά έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας και/ή να απορρίπτουμε το αίτημα αυτό.

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου προς την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.dpa.gr ή στη ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας όπου διαμένετε ή εργάζεστε.

 

 

Πώς τηρούμε τις πληροφορίες σας με ασφάλεια

Εφαρμόζουμε μία σειρά από μέτρα για να τηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες, τα οποία ίσως περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές ασφάλειας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και κάθε τρίτο μέρος, το οποίο διεξάγει οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό μας, να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων να προστατεύουν κάθε πληροφορία και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα για τη χρήση και διαβίβαση των πληροφοριών.

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιπλέον των όσων αναφέρουμε στην αρχή της Δήλωσης, η DEKRA Akademie ΕΠΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των Χρηστών του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε Χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Δύο τύποι cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο: (α) cookies «περιήγησης» – αυτά είναι παροδικά cookies που παραμένουν στο φάκελο των cookies στον  browser σας για όσο χρόνο ο Χρήστης είναι συνδεδεμένος με τον Ιστότοπο και (β) «επίμονα» cookies – αυτά παραμένουν στο φάκελο cookies του browser που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για πολύ περισσότερο (αν και το για πόσο χρόνο εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie). Tα cookies περιήγησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση του Χρήστη στον Ιστότοπο και για να συλλέξουν συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες. Αυτές οι συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης μόνο από την DEKRA Akademie ΕΠΕ και δεν θα παρασχεθούν σε τρίτους. Τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο για να αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή του Χρήστη για διάφορους σκοπούς, ενδεικτικά για την ανάκτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, που έχει ο Χρήστης παράσχει παλαιότερα (π.χ. λεπτομέρειες κωδικών),για τον καθορισμό των περιοχών του Ιστοτόπου που βρίσκουν οι Χρήστες πιο ενδιαφέρουσες και τη διαμόρφωση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον,το πληροφοριακό σύστημα  του Ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου .Ο Χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο υπολογιστής του κάθε Χρήστη λαμβάνει μία διεύθυνση IP  κάθε φορά που αυτός έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτής, ο υπολογιστής του Χρήστη μπορεί να λαμβάνει και να αποστέλλει δεδομένα. Γενικά, κάθε φορά που ο Χρήστης συνδέεται στο Διαδίκτυο, η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη αλλάζει. Όμως, υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. με κάποιες συνδέσεις broadband) η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη καθίσταται σταθερή. Μία σταθερή διεύθυνση ΙΡ μπορεί να συσχετισθεί με το συγκεκριμένο υπολογιστή Χρήστη και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη. Οι πληροφορίες Web log είναι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο κάθε φορά που τον επισκέπτεται κάποιος Χρήστης. Παραδείγματα του τύπου των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται με τη χρήση της ΙΡ διεύθυνσης ή / και των web log πληροφοριών περιλαμβάνουν λεπτομέρειες της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψης στον ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος υπολογιστή, που χρησιμοποιήθηκε. Η DEKRA Akademie ΕΠΕ, ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της, χρησιμοποιούνε την ΙΡ διεύθυνσή του Χρήστη ή και τις web log πληροφορίες για να συλλέξουν και αναφέρουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για το πώς γίνεται χρήση του Ιστοτόπου και για το πώς ο Ιστότοπος μπορεί να βελτιωθεί.

Τα Cookies είναι της υπηρεσίας Google Analytics. Όλες οι πληροφορίες που τα cookies της Google Analytics (_ga, _gat, _gid) συλλέγουν αποστέλλονται ανωνυμοποιημένες, σεβόμενοι όμως τις ρυθμίσεις του λογισμικού σας περιήγησης περί απορρήτου («Να μην γίνεται εντοπισμός»). Χρησιμοποιούνται μόνο για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας, το περιεχόμενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

 

Cookies που χρησιμοποιούμε εμείς στον Iστότοπο dekra-akademie.gr

 

 

Όνομα Cookie Πάροχος Σκοπός Διάρκεια
_ga dekra-akademie.gr Καταχωρεί ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων από το Google Analytics για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο 2 έτη
_gat dekra-akademie.gr Χρησιμοποιείται απο το Google Analytics για να καθορίζει τον ρυθμό των αιτημάτων 1 λεπτό
_gid dekra-akademie.gr Καταχωρεί ένα μοναδικό ID που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων από το Google Analytics για το πως ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο Συνεδρία

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες σας

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας ή για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

DEKRA Akademie ΕΠΕ

Βασ. Όλγας 38, 54641 Θεσσαλονίκη

Tηλ.: +30 2310814714 * Φαξ: +30 2310814914

Email: Dimitra.rousvanidou@dekra.com

απευθυνόμενοι «Υπ’ όψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων».

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας θα ενημερώνεται από καιρό σε καιρό και την πιο πρόσφατη έκδοση της μπορείτε να την βρείτε στο www.dekra-akademie.gr.

 

Παράρτημα -Πώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας

 • Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας: Αυτό θα πράττουμε, προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας.
 • Εμπορική προώθηση (Μάρκετινγκ): Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες της DEKRA Akademie ΕΠΕ και επίσης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Η νόμιμη βάση προς τούτο είναι το έννομο συμφέρον μας. Μπορεί να χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μέσω ορισμένων καναλιών/διαύλων και πάντα θα διασφαλίζουμε να πραγματοποιηθεί αυτό μέχρι το σημείο που χρειάζεται. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη σχετικά με το πώς λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ή να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 • Προστασία των έννομων δικαιωμάτων μας:Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, π.χ. στην περίπτωση της υπεράσπισης ή της προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων για δικαστική ενέργεια, ή για διαχείριση καταγγελιών ή διαφορών. Θα το πράξουμε αυτό επί τη βάσει του ότι είναι προς το έννομο συμφέρον μας.

 

 • Αλλαγές στην πολιτική μας

H παρούσα πολιτική μας για την προστασία Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα σας ενημερώνουμε ρητά για τις τυχόν αλλαγές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.